PGNiG Termika

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mikołaj Bryl

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Arkadiusz Nowak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Radosław Głowski