PGNiG Termika

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Jamrozik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Nowek

Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Murawski